1882 - Διορίζεται χρηματιστής ο Γεώργιος Αγραφιώτης.

1932 - Διορίζεται χρηματιστής ο Νικόλαος Καπιτζόγλου, γαμπρός του Γ. Αγραφιώτη.

1968 – Διορίζεται χρηματιστής ο Ηλίας Πετροπουλάκης, γαμπρός του Ν. Καπιτζόγλου.

1974 - Διορίζεται χρηματιστής ο Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου.

1990 - Ιδρύεται η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από τον Αθανάσιο Παπακωνσταντίνου.

1996 - Ιδρύεται η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από τον Ηλία Πετροπουλάκη.

1999 - Ιδρύεται η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από τον Γεώργιο Σαραντίτη.

2008 - Η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ περνάει στην 4η γενιά στον Νικόλαο Ηλ. Πετροπουλάκη.

2012 - Η ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ περνάει στη 2η γενιά στον Λεωνίδα Αθ. Παπακωνσταντίνου.

2017 – Οι MERIT, ΜΙΔΑΣ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ προχωρούν στην πρώτη τριπλή συγχώνευση χρηματιστηριακών εταιριών.

 

Η νέα εταιρία διαθέτει ισχυρά οικονομικά θεμέλια και ευρεία πελατειακή βάση. Συνεργάζεται και απασχολεί 40 πλήρως εξειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των επενδυτικών αναγκών άνω των 15.000 επενδυτών, με ύψος κεφαλαίων που ξεπερνά τα 100εκ €.

Οι βασικές δραστηριότητες της εταιρίας, δυνάμει της άδειάς της, περιλαμβάνουν:

  • Επενδυτικές υπηρεσίες στην Αγορά Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)
  • Συναλλαγές σε διεθνείς αγορές (μετοχές, παράγωγα προϊόντα)
  • Συναλλαγές σε Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών
  • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
  • Ειδική Διαπραγμάτευση σε μετοχές του ΧΑ
  • Έρευνες & Αναλύσεις
  • Corporate Finance.

 

Αρ. Αδείας 4/159/18.5.1999.

Κύλιση στην Αρχή
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Πληροφορίες Ok Δε συμφωνώ