H Merit X.A.E.Π.E.Y. παρέχει την δυνατότητα αγοράς μετοχών με πίστωση με ανταγωνιστικό επιτόκιο. Για κάθε αγορά με πίστωση, ο πελάτης οφείλει να δώσει κάλυψη με μετρητά ή με μετοχές-ομόλογα.

Κάνοντας χρήση του Λογαριασμού Περιθωρίου αποκτάτε τη δυνατότητα να έχετε στην κατοχή σας μετοχές αξίας μεγαλύτερης από αυτή που θα σας επέτρεπαν τα διαθέσιμά μετρητά σας. Αυτό σημαίνει ότι σε μια άνοδο των τιμών των μετοχών συμμετέχετε με μεγαλύτερη θέση επιτυγχάνοντας κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις. Βέβαια, αναλαμβάνετε και μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς ενδεχόμενη μείωση στις τιμές των μετοχών θα προκαλέσει μεγαλύτερες ζημίες.

Μετοχές που μπορούν να αποτελέσουν τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας (Χ.Α.) είναι μετοχές που διαπραγματεύονται στο ΧΑ εξαιρουμένων των μετοχών που τελούν υπό επιτήρηση, υπό αναστολή, είναι χαμηλής διασποράς, χαμηλής εμπορευσιμότητας, ή ανήκουν στην κατηγορία ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών.

Η εταιρία αποφασίζει τη Στάθμιση των μετοχών στο Χ.Α. Τα μερίσματα μπορούν είτε να παραμείνουν στη χρηματική καρτέλα του πελάτη ενισχύοντας το Περιθώριο Ασφαλείας (Π.Α.), είτε να μην παραμείνουν στη χρηματική καρτέλα και να αποδοθούν σε αυτόν με σκοπό τη μείωση του χρεωστικού του υπολοίπου και την ενίσχυση του περιθωρίου του. 

Εάν υπάρξει αναδιάρθρωση στον κατάλογο αποδεκτών αξιών του χαρτοφυλακίου ασφαλείας ή αν αλλάξουν οι συντελεστές στάθμισης των μετοχών του καταλόγου, ο πελάτης πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα ή μέχρι την προθεσμία που θα του δώσει η Εταιρία. Οι αλλαγές αυτές θα γνωστοποιούνται έγκαιρα στον πελάτη.

Η αποτίμηση του Χ.Α. γίνεται μετά το κλείσιμο της τρέχουσας συνεδρίασης, χρησιμοποιώντας τις τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας.

Το Διατηρητέο Περιθώριο (Δ.Π.) δε μπορεί να βρεθεί σε καμία περίπτωση κάτω από 30% (100% > Δ.Π. > 30%).

Εάν το Περιθώριο Ασφαλείαςπέσει κάτω από 30%, ο πελάτης οφείλει να το επαναφέρει μέχρι την αποτίμηση του Χ.Α. της επόμενης ημέρας. Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του και δεν καλύψει το χρηματικό υπόλοιπο ή δε μεταφέρει επιπλέον μετοχές για ενίσχυση του Χ.Α. ή εάν δε δώσει εντολή πώλησης συγκεκριμένων μετοχών για την τακτοποίηση του υπολοίπου, τότε η Εταιρία προβαίνει σε πώληση κατά την κρίση της εντός δύο εργάσιμων ημερών. Αν η εντολή πώλησης του πελάτη σε συγκεκριμένη μετοχή δεν είναι πραγματοποιήσιμη, τότε η εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε ρευστοποίηση τίτλων κατά την κρίση της.

Η πληροφόρηση του πελάτη για τις κινήσεις του γίνεται πριν από το άνοιγμα της επόμενης εργάσιμης ημέρας και επίσης λαμβάνει γραπτό statement μηνιαίως.

  • Margin Calculator
  • Βραχυπρόθεσμη πίστωση Τ+2
Κύλιση στην Αρχή
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Πληροφορίες Ok Δε συμφωνώ