ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.merit.gr. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.merit.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης.

 

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.merit.gr αποτελούν ιδιοκτησία της MERIT ΧΑΕΠΕΥ και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσης, όπως θα περιγράφονται κατά το παρόν, ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε αλλαγής ή τροποποίησής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους αλλαγές ισχύουν άμεσα κατά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα και συνεπώς θα προτείνουμε στους χρήστες να παρακολουθούν τους όρους χρήσης σε συνεχή βάση. Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών μας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση της εταιρίας για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση. Πρέπει να λάβετε σχετικές επαγγελματικές συμβουλές πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Απαγορεύεται αυστηρώς κάθε είδους δημοσίευση από τους χρήστες και τους επισκέπτες μέσα από την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου και του ανεβάσματος αρχείων (uploading), εκτός και αν απαιτείται από τη διαδικασία, στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιουδήποτε είδους τροποποίηση ή ζημιά προκληθεί στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που να απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση από την πλευρά τους.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ (e-Fraud)

 

Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είναι αρκετό για τους παραβάτες ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Η MERIT ΧΑΕΠΕΥ έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη από τρίτους καθώς και η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας www.merit.gr καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε ψευδούς διαφημίσεως και λοιπών από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με το www.merit.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

COOKIES

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ή αξίας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Merit ΧΑΕΠΕΥ (www.merit.gr). Χρησιμοποιούμε τόσο cookies αναγνώρισης όσο και μόνιμα cookies. Ένα cookie αναγνώρισης λήγει όταν κλείνετε το browser σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Θέσαμε τα μόνιμα cookies για στατιστικούς σκοπούς και για να διευκολύνουμε την επίσκεψή σας. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα "βοήθεια" του browser σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να αρνείται όλα τα cookies ή να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να σας ειδοποιεί για κάθε εισερχόμενο cookie, και έτσι να δώσετε στον εαυτό σας την επιλογή να το αποδεχθεί ή όχι. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε σε σας όσον αφορά το λογαριασμό σας. Ορισμένα από τα μόνιμα cookies, όπως τα Flash cookies, δεν μπορούν να αφαιρεθούν και δεν μπορούν να αποκλειστούν αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του browser σας.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Όταν ο πελάτης λαμβάνει από την Εταιρία ή τρίτες εκτελούσες των εντολών του Επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία κατάλληλο Λογισμικό για να αποστέλλει τις εντολές του είτε στην Εταιρία είτε κατευθείαν στην Εκτελούσα Επιχείρηση είτε στον τόπο εκτέλεσης (εφεξής «ηλεκτρονικές εντολές»), ισχύουν και οι κάτωθι όροι:

 

Η διαβίβαση εντολών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων προϋποθέτει την από μέρους του Πελάτη συνδυασμένη χρήση Κωδικού χρήσης (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password). Τόσο η Εταιρία όσο και ο πάροχος του λογισμικού δύνανται από καιρό σε καιρό να απαιτούν την αλλαγή του προσωπικού Κωδικού Χρήσης ή/και Πρόσβασης και να προβαίνουν σε επαναρύθμιση του Κωδικού Πρόσβασης (reset password), για λόγους προστασίας των συναλλαγών του Πελάτη, μη ευθυνόμενων για τυχόν ζημία που υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας συναλλαγών μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι ο συνδυασμός Κωδικού Χρήσης (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password) τον αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιεί, αποτελεί τεκμήριο χρήσης της υπηρεσίας, βεβαιώνει ότι η ηλεκτρονική εντολή προέρχεται από τον ίδιο τον Πελάτη, καθώς και ότι η ενημέρωση έγινε στον ίδιο τον Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί μυστικό τον Κωδικό Χρήσης (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία, διαφορετικά δεσμεύεται πλήρως από τυχόν πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και ευθύνεται έναντι της Εταιρίας ή του παρόχου για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν θα προκύψει.

 

Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημία του Πελάτη που τυχόν προκύψουν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (π.χ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP). Η Εταιρία δεν ευθύνεται επίσης για τη ασφάλεια των συστημάτων του Πελάτη, καθώς και την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη (Hacking) από τρίτους. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Πελάτη, σε περίπτωση διαρροής του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ή κωδικού πρόσβασης για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς του Πελάτη κάνοντας χρήση του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης και κωδικού πρόσβασης του Πελάτη και των υπολοίπων στοιχείων του. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της Εταιρίας στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας.