Πιστοποιημένα Στελέχη

H Εταιρία μας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της απασχολεί και συνεργάζεται μόνο με πρόσωπα υψηλής κατάρτισης, που διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 και της Απόφασης 18/809/21.2.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία γνωστοποιεί τα πιστοποιημένα στελέχη που απασχολεί, είτε απευθείας είτε μέσω των συνδεδεμένων αντιπροσώπων της .

 

Για να δείτε το ονομαστικό αρχείο των πιστοποιημένων στελεχών της MERIT ΧΑΕΠΕΥ πατήστε εδώ.