Ειδική Διαπραγμάτευση

Ειδική Διαπραγμάτευση

Ο ρόλος του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) σε μια αγορά είναι η βελτίωση της ρευστότητάς της κάτι που επιτυγχάνεται με τη συνεχή παροχή εντολών αγοράς & πώλησης σε ζεύγη.

Οι εντολές του Ειδικού Διαπραγματευτή συμβάλλουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης όλων των κατηγοριών επενδυτών προς τις εισηγμένες μετοχές, αφού υπάρχει διαρκώς διαθέσιμος τόσο αγοραστής όσο και πωλητής.

Η Merit Χρηματιστηριακή έχει μακρόχρονη, συνεχή και επιτυχημένη παρουσία ως Market Maker στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης με έμπειρα στελέχη και σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία παρακολούθησης της αγοράς και διενέργειας των συναλλαγών.

 

Στόχος του Τμήματος είναι:

 

 • η βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών που αναλαμβάνει
 • η αύξηση της εμπορευσιμότητας
 • ο περιορισμός των αναίτιων διακυμάνσεων και κατ’ επέκταση,
 • η αύξηση της αξιοπιστίας για τη μετοχή και κατ’ επέκταση για την ίδια την εισηγμένη εταιρία
 • η ευκολότερη πρόσβαση των θεσμικών επενδυτών και γενικότερα μεγάλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων αλλά και ιδιωτών επενδυτών στη μετοχή.

 

Σήμερα, η Merit Χρηματιστηριακή λειτουργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής για τις ακόλουθες μετοχές της Αγοράς Αξιών:

 

 • ΒΙΟΧΑΛΚΟ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΔΕΗ
 • ALPHA BANK
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • CNL ΕΚΕΣ - ΔΟΕΕ
 • EUROBANK
 • ΟΠΑΠ
 • JUMBO (ΜΠΕΛΑ)
 • ΟΤΕ
 • SPACE HELLAS