Έρευνα και Ανάλυση

Έρευνα και Ανάλυση

 

Η Merit Χρηματιστηριακή παρέχει στους πελάτες της έγκυρη, ουσιώδη και σαφή χρηματιστηριακή πληροφόρηση υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία των επενδυτικών τους επιλογών.

Οι πιστοποιημένοι αναλυτές μας συλλέγουν, επεξεργάζονται και αξιολογούν σε καθημερινή βάση τα δεδομένα για την πορεία της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας και παρακολουθούν στενά τις εταιρικές εξελίξεις.

Με αυτό τον τρόπο τόσο οι συνεργάτες όσο και οι πελάτες μας αποκτούν πρόσβαση σε μια αξιόπιστη και ουσιαστική πληροφόρηση από επαγγελματίες με μακρόχρονη πείρα.

 

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης:

 

  • παράγει ημερήσια Reports με μακροοικονομικά και εταιρικά νέα
  • παράγει μηνιαία Reports με μακροοικονομικά & χρηματιστηριακά στατιστικά καθώς και επενδυτικές ιδέες
  • διενεργεί επιλεκτική κάλυψη εταιριών
  • διατυπώνει λεπτομερείς προβλέψεις και επενδυτικές συστάσεις για τις υπό κάλυψη εταιρίες