Συναλλαγές στις Εγχώριες Αγορές

Συναλλαγές στις Εγχώριες Αγορές

 

Η Merit Χρηματιστηριακή παρέχει στους πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, τη δυνατότητα συναλλαγών σε ευρεία γκάμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων των εγχώριων αγορών.

 

Με τη δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού στην εταιρία μας σας παρέχεται η δυνατότητα:

 

  • Άμεσης και γρήγορης εκτέλεσης εντολών σε μετοχές, ETFs, εταιρικά ομόλογα και παράγωγα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Συμμετοχής στις δημοπρασίες των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) καθώς και στις εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Παροχής πίστωσης για συναλλαγές σε μετοχές του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

 

Για συναλλαγές σε μετοχές-ETFs μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας στο 214-1008801 και στο equities@merit.gr.

 

Για συναλλαγές σε παράγωγα μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας στο 214-1008802 και στο derivatives@merit.gr.

 

Margin Account

 

H Merit Χρηματιστηριακή σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς μετοχών στο Χρηματιστηρίου Αθηνών με πίστωση (margin account). Για κάθε αγορά με πίστωση, οφείλετε να δώσετε κάλυψη με μετρητά ή με μετοχές-ομόλογα.

Κάνοντας χρήση του Λογαριασμού Περιθωρίου αποκτάτε τη δυνατότητα να έχετε στην κατοχή σας μετοχές αξίας μεγαλύτερης από αυτή που θα σας επέτρεπαν τα διαθέσιμα μετρητά σας. Αυτό σημαίνει ότι σε μια άνοδο των τιμών των μετοχών συμμετέχετε με μεγαλύτερη θέση, επιτυγχάνοντας κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις. Βέβαια, αναλαμβάνετε και μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς ενδεχόμενη μείωση στις τιμές των μετοχών θα προκαλέσει μεγαλύτερες ζημιές.

Η στάθμιση των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας γίνεται από την Εταιρία.

 

Η πίστωση μπορεί να είναι

 

  • Για το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης των συναλλαγών (Τ+2) – 2DC
  • Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – Mακροπρόθεσμο Margin