Ιστορία 140 χρόνων

Ιστορία 140 χρόνων

Οι Απαρχές

1882 Διορίζεται χρηματιστής ο Γεώργιος Αγραφιώτης.
1932 Διορίζεται χρηματιστής ο Νικόλαος Καπιτζόγλου, γαμπρός του Γ. Αγραφιώτη.
1968 Διορίζεται χρηματιστής ο Ηλίας Πετροπουλάκης, γαμπρός του Ν. Καπιτζόγλου.
1974 Διορίζεται χρηματιστής ο Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου.

Η ίδρυση των Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιριών

1990 Ιδρύεται η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από τον Αθανάσιο Παπακωνσταντίνου.
1996 Ιδρύεται η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από τον Ηλία Πετροπουλάκη.
1999 Ιδρύεται η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από τον Γεώργιο Σαραντίτη.

Η νέα γενιά

2008 Η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ περνάει στην 4η γενιά στον Νικόλαο Ηλ. Πετροπουλάκη.
2011 Ο Αθανάσιος Κ. Βλαχόπουλος αναλαμβάνει ως Διευθύνων Σύμβουλος στη MERIT ΧΑΕΠΕΥ.
2012 Ο Λεωνίδας Αθ. Παπακωνσταντίνου αναλαμβάνει ως Διευθύνων Σύμβουλος στη ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ.

Η εξέλιξη

2017 Οι MERIT, ΜΙΔΑΣ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ προχωρούν στην πρώτη τριπλή συγχώνευση χρηματιστηριακών εταιριών.
Σήμερα Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, συνεχίζει να εξελίσσεται και να επεκτείνει, τόσο τις συνεργασίες της όσο και την πελατειακή της βάση.

Έκθεση εικόνων

{gallery}5:592:443{/gallery}