Διοίκηση

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας λειτουργεί ως συλλογικό όργανο και απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

  • Νικόλαος Πετροπουλάκης
    Εκτελεστικός Πρόεδρος
  • Αθανάσιος Βλαχόπουλος
    Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου
    Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου

Μέλος ΔΣ

 

Γιάννης Σαραντίτης

Μέλος ΔΣ

 
 

Θωμάς Τομαράς

Μέλος ΔΣ

 

Γεώργιος Κυραμαργιός

Μέλος ΔΣ